Visjonen bak Håpets Katedral

 

Havet tilhører alle

Det er i oss, rundt oss og er en viktig del av vår overlevelse og hverdag. Det er grenseløst, og binder oss mennesker sammen. Likevel har vi i mange år behandlet havet respektløst og fylt det med søppel. Vi har neglisjert en av de viktigste livsnervene vi har her på jorda. Men det finnes fortsatt håp.

De neste to årene skal vi reise en katedral med byggesteiner av plast vi mennesker har kastet i havet. Katedralen blir et bevis på at vi kan forvandle noe vondt til noe godt - og er et grensesprengende møtested mellom verdensarv og moderne kunst, mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. 

Har du lyst å bli med? Vi trenger i din støtte, og det er mange måter du kan bidra på!

 
 

Interreligiøst samarbeid

Utgangspunktet er havet som er grenseløst, og binder oss sammen; både nasjoner, kontinenter og mennesker – uavhengig av hvilken religion vi tilhører – eller ikke. Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet må vi gjøre det i felleskap.

 Håpets katedral er et initiativ til et slikt samarbeid. Initiativet kommer fra Borg bispedømme, og invitasjonen går ut til alle. Vi ønsker bred medvirkning på tvers av nasjonalitet, alder og tro - både til strandrydding og bygging. På den måten blir Håpets katedral også et fredsprosjekt.