håpets_katedral_sommerfeldt_mari_tefre.jpg

Atle Sommerfeldt

Biskop

Sommerfeldt har vært biskop i Borg bispedømme siden 2012. Gjennom sine teologistudier fikk han innblikk i litteratur og sosiologi, noe som har ført til hans livslange engasjement for internasjonale samfunnsspørsmål. Gjennom fire år tjenestegjorde han som assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council og fra 1994 til 2012 var han generalsekretær for Kirkens Nødhjelp, en av Norges største veldedige organisasjoner.

 

 
 
 
 
håpets_katedral_andreas.jpg

Andreas Pagander

Byggeleder

Andreas Pagander er genuint opptatt av natur, hav og miljø. Han er en ivrig seiler og familien tilbringer mye av tiden på sjøen. Han har jobbet med trebåter de siste 20 årene og underviser idag på Norges eneste båtbyggerlinje; Plus-skolen. Pagander har også vært fagansvarlig på flere av Oceanhope-prosjektene som har fått mye oppmerksomhet. I Håpets Katedral er han byggeleder og ansvarlig for katedralens reisverk.

 
 
 
Håpets_katedral_HelenHard_crop.jpg

Helen & Hard

Arkitektene

Helen & Hard skaper arkitektur som skal fungere med og inspirere til å leve et bærekraftig liv.

Deres mål er gjennom kreativitet å engasjere til bærekraftighet, ikke bare i utforming og design av rom, men også gjennom hele designprosessen - inkludert produksjon, konstruksjon og prosess.  Arkitektkontoret har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid.

 
 
 
 
håpets_katedral_solveig_egeland.jpg

Solveig Egeland

Kunstnerisk leder

Solveig er kulturrådgiver i Borg bispedømme og har lang erfaring innen prosjektledelse i kunst, arkitektur og kultur. Hun er mest kjent for sitt kunst og miljøprosjekt OceanHope som har engasjert mange og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har hun vært kunstnerisk leder for 19 ulike installasjoner. Egeland er utdannet arealplanlegger fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og cand. mag. (med fagene nordisk språk og litteratur og sosilogi) fra universitetet i Bergen og Reykjavik.

 

 
 
 
håpets_katedral_knut_sorensen.jpg

Knut Sørensen

Koordinator isegran

Knut har over 20 års erfaring innen fartøyvern og er vår koordinator på Isegran i Fredrikstad.

 
 
 
 

Borg Bispedømme

Prosjekteier